Кино: Момичето в паяжината

ЛИСБЕТ САЛАНДЕР (Клеър Фой) може да не се нуждае от света, но светът се нуждае от…