Кино: Стъления

Както знаете М. Найт Шамалан е един от любимите ни режисьори, а ако не го знаете,…